Disclaimer


Artikel 20. Disclaimer

E-mail disclaimer:
De informatie (inclusief gegevensbestanden) verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens staan niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail of bijlagen, of voor de gevolgen van eventuele acties die worden ondernomen op basis van de verstrekte informatie, tenzij die informatie vervolgens schriftelijk wordt bevestigd. Waarschuwing: Hoewel Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens alle redelijke maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat er geen virussen aanwezig zijn in deze e-mail of bijlagen, kan Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze e-mail of bijlagen.

Website disclaimer:
De op deze website getoonde informatie wordt door Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die door Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens opgenomen informatie en tarieven.
Hoewel Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens alles in het werk zullen stellen om misbruik te voorkomen, is Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Nonimorinda’s Natuurproducten en Ekosens worden onderhouden wordt afgewezen.

Alle sites van Nonimorinda’s Natuurproducten én Ekosens worden beheerd door: Carolina Betten