Retourformulier


U kunt het Retourformulier hier openen en/of downloaden: >>Retourformulier<<

U ontvangt deze tevens digitaal via uw e-mail; samen met uw factuur (Algemene Voorwaarden PDF-bestand)
***************************************************************************************************

Artikel 16.2 – Bijlage voor de HerroepingFormulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:        Geen Parfum
Ankerplaats 55, 8321 RK  Nederland
Tel: 0031644916387
Roelie@GeenParfum.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten wil herroepen:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

     Factuurnummer/Bestelnummer:
Ontvangen op*:

Naam consument:
Adres consument:
     

     

    Datum:
   
   

    Handtekening consument: (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)